اسلام با زور و شمشیر

آيا اسلام با زور شمشير پيروز شده؟ جنگ هاى پيامبر(ص) چگونه توجيه مى شود؟

دعوت اسلام به يكتاپرستى با حكمت و اندرز نيكو همراه بود و خداوند رسولش را به اين مهم توصيه مى‏فرمود كه «ادع الى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه» (نحل،…
فهرست