خانه انجمن ها انجمن مهدویت حقوق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ما چیست؟

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • #10135
  ناشناس
  غیرفعال

  سوال:
  حقوق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ما چیست؟

  جواب:
  برخی از حقوق امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف بر مردم عبارت اند از:
  1. حق وجود و هستی: خدا به یمن و برکت وجود حجت و ولی اش، مخلوقات را می آفریند و امامان واسطۀ آفرینش و فیض خدا هستند. در توقیعی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می خوانیم:نحن صنائع ربّنا والخلق بعد صنائعنا؛ ( 1)
  ما دست پروردة خداییم و خلق دست پرورده ما هستند.
  در توقیع دیگري امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند:
  امامان از خدا درخواست می کنند و او می آفریند. او به خاطر اجابت درخواست آن ها و تعظیم حق ایشان روزي می دهد.(2)
  در روایتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:
  یا علی! لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّا ولا الجنه ولا النار ولا السّماء ولا الارض؛
  اي علی، اگر ما نبودیم خدا نه آدم و حوا، نه بهشت و جهنم و نه آسمان و زمین را خلق نمی کرد. ( 3)در دعاي ندبه می خوانیم:أین السبب المتّصل بین الأرض والسّماء؛ ( 4)
  کجاست کسی که واسطۀ اتصال فیض میان زمین و آسمان است؟
  . -1 الاحتجاج، طبرسی، ج 2، ص 278
  . -2 الاحتجاج، طبرسی، ج 2، ص 284
  . -3 کمال الدین، ج 1، ص 254 ، ح 4
  -4 مفاتیح الجنان، دعاي ندبه.
  از این روایات استفاده می شود که ما در آفرینش، مدیون به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم و او حق وجود بر ما دارد. اداي این حق در این است که هستی خود را فداي او و راهش کنیم و با تمام وجود براي ظهور او زمینه سازي کنیم. پیمان اهداي جان و شهادت را با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می بندیم و ،« بنفسی انت » در دعاي ندبه با گفتن هستی خود را به او هدیه می نماییم.
  2. حق بقاء: بقاي زمین و آسمان و حیات موجودات روي آن، بستگی به وجود حجت الهی دارد. چنان که اگر حجت خدا روي زمین نباشد، زمین اهلش را در خود می گیرد و از میان می برد. (1) امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف کسی است که به بقاي او، دنیا باقی است و ) .« لولا الحجه لساخت الأرض بأهلها »
  به برکت او، مردم رزق و روزي می خورند و به وجود او، آسمان و زمین ثابت و پابرجا هستند.
  المهدي الذي ببقائه بقیت الدنیاء بیمنه رزُق الوري وبوجوده ثبتت الأرض والسّماء. مفاتیح الجنان، دعاي عدیله.
  اداي این حق به این است که روش زندگی مردم مورد رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد؛ به طوري که اسباب ظهور او را فراهم سازند تا زندگی خود را در کنار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خود بگذارند و از وجود او کاملًا بهره مند گردند.
  حق شناسی نسبت به کسی که حق حیات دارد در این است که موجبات حضور و ظهور او در جامعۀ جهانی فراهم آید. شیعه با دانستن چنین حقی وظیفه سنگینی دارد و نمی تواند به زندگی بی او راضی باشد. منتظر، غیبت او را غربت و تنهایی خود می شمارد و تلاش می نماید باقی عمرش را در زمان ظهور بگذارند، نه این که بدون هیچ احساس غربتی به زندگی روزمرة خود ادامه دهد. قدم اول در اداي این حق، بالا بردن معرفت نسبت به دین و امام است. خودسازي و سپس ساخت جامعۀ منتظر، قدم هاي بعدي می باشند.
  3. حق نعمت: خداوند متعال به برکت وجود امام، نعمت هایش را بر جهانیان فرو می ریزد.
  درختان بارور، میوه ها رسیده، نهرها جاري، باران .« بیمنه رُزق الوري؛ ( 1) به برکت وجود امام است مردم روزي می خورند » از آسمان می بارد و گیاه از زمین می روید.
  امام ولیّ نعمت ما می باشد. اداي این حق در این است که حقوق مالی خود، مانند خمس و زکات را بپردازیم، از فقرا دستگیري کنیم و به آنان احسان نماییم، و شاکر نعمات بی منتهاي الهی باشیم. به جاي پرداختن به زندگی مادي، چشم و هم چشمی و فخرفروشی، تمام امکانات مادي خود را در راستاي تحقق بخشیدن به اهداف مهدوي خرج کنیم
  و با فراهم سازي زمینه هاي نرم افزاري و سخت افزاري قیام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف، آن را تسریع بخشیم.
  4. حق هدایت و تعلیم: امامان، هدایت گران بشر به حقیقت اند. در زیارت روز جمعه خطاب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه
  الشریف می گوییم:
  السلام علیک یا نور الله الذي یهتدي به المهتدون؛ ( 2)
  سلام بر تو اي نور خدا که مردم به وسیلۀ تو هدایت می یابند.
  هدایت امامان به دو گونه است:
  -1 مفاتیح الجنان، دعاي عدیله.
  -2 مفاتیح الجنان، زیارت امام زمان در روز جمعه.
  1. هدایت ظاهري: این هدایت توسط روایات منقول از آنان که به ما رسیده تحقق می یابد و با مراجعه به روایات می توان از هدایت آنان بهره جست؛
  2. هدایت باطنی: آدمی با ایمان و عمل صالح و دست یابی به مراتب بالا و ویژة نفس خود می تواند به مقامی برسد که از هم یاد می « ایصال الی المطلوب » هدایت باطنی امام بهره جوید و امام خود، او را به مقصد برساند. از این گونه هدایت گاه به شود.
  اداي این حق به آن است که:
  1. دین و روش زندگی را از امامان علیهم السلام بگیریم و فریفتۀ علم و فناوري مدرن نگردیم؛ چراکه علوم انسانی وابسته به علوم طبیعی و تجربی نیستند؛
  2. علوم بشري غیرمتقن را با معارف والاي اهل بیت علیهم السلام درنیامیزیم و علوم بشري را بر معارف رسیده از امامان مقدم نسازیم؛
  3. در فهم معارف اهل بیت علیهم السلام بکوشیم و در تمام شئون زندگی خود اجرا کنیم.
  در غیر این صورت دچار بلاي عظیم می گردیم. امام صادق علیه السلام فرمودند:
  بلیه الناس عظیمه، إن دعوناهم لم یجیبونا وإن ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا؛ ( 1)
  گرفتاري مردم بزرگ است، اگر آن ها را دعوت به حق کنیم، اجابت نمی کنند و اگر آن ها را رها کنیم به غیر ما هدایت نمی شوند. ( 2) زیرا هدایت تنها از طریق آنان امکان پذیر است.
  5. حق رهبري: امام تنها فردي است که پس از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حق رهبري جامعۀ اسلامی و جهانی را دارد. اوست که همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدا براي رهبري مردم منصوب می گردد. آیات و روایات زیادي همانند آیۀ اطاعت، ولایت،روایت غدیر، منزلت و… بر این امر دلالت دارند.
  . -1 الامالی، شیخ صدوق، ص 707
  . -2 بحارالانوار، ج 3، ص 99
  اداي این حق در این است که سکان داري رهبري جهانی را به دست با کفایت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بسپاریم و با هم دلی، وحدت، و اقبال عمومی و بین المللی، رو به سوي او کنیم و مکاتب غربی و شرقی و ایسم هاي رنگارنگ جهانی دل ما را نرباید. جامعۀ شیعی و منتظر باید با تحقق بخشیدن به چند امر، به ظهور و رهبري جهانی امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تسریع بخشد:
  1. وحدت و هم دلی در امر ولایت؛ چنانچه در توقیع مبارك وارد شده:
  لو أنّ اشیاعنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخّر عنهم الیمن بلقائنا ولتعجّلت لهم السعاده بمشاهدتنا علی
  حق المعرفه وصدقها منهم بنا، فما یحبسنا عنهم إلّا ما یتّصل بنا مما تکرهه ولا نؤثره منهم؛
  ( 1)
  اگر پیروان ما _ که خدا آنان را در فرمان برداري از فرامین الهی توفیق دهد _ یک دل بر پیمانی که بر ولایت ما بستند اتفاق می کردند، دیدار [ظهور] ما به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما با معرفت کامل و راستی زودتر از این نصیب آنان می گشت؛ پس آن چه مانع این دیدار گشته، اعمال زشتی است که ما آن ها را ناپسند می شماریم و سزاوار پیروان خود نمی دانیم.
  2. اقبال عمومی به سوي منجی و حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف؛
  3. آماده سازي یاران ویژه.
  6. حق پدري: امام، پدر این امت است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
  ( أنا وعلی ابوا هذه الأمّه؛ ( 2) من و علی پدران این امت هستیم.
  . -1 الخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندي، ج 2، ص 903
  . -2 علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 1، ص 127
  حق پدر به فرزند، فرمان برداري، احترام ویژه و… است. ما فرزندان امامت باید حق پدري را که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ما دارد بشناسیم و به آن جامۀ عمل بپوشانیم. از او اطاعت کنیم و موجبات رضایت او را فراهم سازیم. در روایات متعددي امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما تقوا، ورع، صفات نیکوي اخلاقی و ولایت پذیري را خواسته است. ( 1)
  ما نیز باید با تحقق بخشیدن این امور در سطح فردي و اجتماعی زندگی مان، تکلیف فرزندي مقام امامت را به شایستگی انجام دهیم.
  7. حق خویشاوندي با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام ظهور ندا می دهد:
  وأسألکم بحق الله ورسوله وبحقی فإنّ لی علیکم حق القربی برسول الله؛ ( 2)
  از شما می خواهم به حق خدا و حق رسولش و حق خودم بر شما که حق خویشاوندي پیامبر است.
  3)چنان که در آیۀ،« قُل لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّاالْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَی » : اداي این حق، دوستی امامان است؛ خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد به مردم بگو: من پاداشی براي رسالت جز دوستی اهل بیتم نمی خواهم.
  ثمرة این محبت در صورتی که همراه با عمل گردد، دست یابی به حق و راه مستقیم و در نهایت سعادت است. آري شناخت حقوق امام موجب محبت و سپس عمل در راستاي خواستۀ خدا و اهل بیت علیهم السلام می شود.
  . -2 الغیبه، نعمانی، ص 281
  . -3 سورة شوري، آیۀ 23
  ما شیعیان، دوست داران و منتظران امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وظیفه داریم تا حقوق امام را به خوبی بشناسیم. ما که حداقل براي گذراندن بهتر زندگی مادي خود مراتب گوناگون علم آموزي از دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه را در سالیان متمادي پی گیري می کنیم، آیا شایسته نیست در امام شناسی خود نیز مقداري بیندیشیم و براي شناخت آن مقداري تلاش نماییم؟!

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.
فهرست