ماه: آگوست 2020

ما خداوندی واحد داریم و پیامبری برای انتقال سخنانش. چه ضرورتی به ۱۲ امامی بودن هست؟

سوال: ما خداوندی واحد داریم و پیامبری برای انتقال سخنانش. چه ضرورتی به ۱۲ امامی بودن هست؟ جواب: اولین پاسخی که قبل از پرداختن به مباحث مربوط به ضرورت ولایت،…
فهرست